Monteringsanvisning | Sikre rudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde. Monterings-anvisningen gælder alene for termoruder, der monteres i lodrette bygningselementer.

Termoruder i skrå tagflader er dækket af GS‘s garantiordning under den forudsætning, at monteringen på alle punktér overholder kravene til dræn, ventilation og afskærmning mod UV stråling som specificeret i denne monteringsanvisning og under den forudsætning, at glasset er korrekt dimensioneret til at opfylde kravene til sne-, vind- og egenlast. Ansvaret for korrekt dimensionering påhviler køber.

Garantien dækker under ingen omstændigheder termoruder monteret i rullende materiel eller i forbindelse med “Structural Glazing”.

For at opretholde GS‘s garantiordning er det en betingelse, at termoruderne er monteret i overensstemmelse med denne monteringsanvisning, samt at bygningselementer og monteringsmaterialer er vedligeholdt som foreskrevet.
Der henvises til forskrifterne i GS publikationen “Garantiordning” hvori retningslinier for garanti, vedligeholdelse og reklamationsbehandling er fastlagt.

Der henvises endvidere til Glarmesterlaugets garanti-ordning. Denne monteringsanvisning er udarbejdet af repræsentanter for:

Glasindustriens Samarbejdsorganisation (GS)
Glarmesterlauget i Danmark
Vinduesproducenternes SamarbejdsOrganisation (VSO)

Monteringsanvisningen er opdelt i følgende hovedafsnit:

Terminologi>
Bygningselementer >
Klodser og opklodsning >
Monteringsmetode >
Fugematerialer >