2.0 Bygningselementer

2.1 Stabilitet
Bygningselementet skal være så stabilt, at der ikke opstår deformationer, der skader termoruden.

2.2 Dræn og ventilering
Regn eller kondensvand skal hurtigt kunne drænes/ventileres bort til udvendig side.

2.3 Dimensionering
Glasanslag og glaslister skal dimensioneres således, at afstandsprofil i termoruden overalt er dækket mindst 1 mm. Opfyldelse af dette krav er afhængig af flere forhold, såsom opklodsningshøjde, afstandsprofilets højde og måltolerancer på termorude og bygningselement. Mindste falshøjde 16 mm. For at sikre dækning af afstandsprofilet kan følgende falshøjder anbefales: 2-lagsruder af 3 og 4 mm glas: Falshøjde a = 18 mm.

Andre ruder: Falshøjde a = 20 mm.

2.4 Bevægelse
Glaslister skal dimensioneres således, at bevægelse i bygningselementet ikke nedsætter fugematerialets funktion. Udvendige glaslister i bundfals skal forsynes med vandnæse, der sikrer afdrypning. Bundglaslister af træ skal på oversiden gives et fald udefter på mindst 10 grader (1:6) og bør på anlægssiden forsynes med kapillarhindrende not. Glaslister må ikke samles på gehring mellem bund og sidefals. Bundlisten skal være gennemgående og passe stramt mod sidefalse. Udvendige glaslister i bundfals skal have min. følgende fremspring:

Trælister, 12 mm.

Alulister, 6 mm. (min. 4 mm. luft mellem vandnæse og udvendig rammeside) Sideglaslister bør afsluttes med tæt samling mod bundglaslister.

Andre løsninger lige så velfungerende kan godkendes. i h.t. pkt. 0.0.

2.5 Dræning/ventilering
I bundlister eller i false derunder udføres huller med forbindelse til trykudligningskammeret under termoruden. Hullerne skal have et samlet tværsnitsareal på mindst 300 kvmm pr. lb. m bundfals for trævinduer og mindst 200 kvmm for metal- og kunststofvinduer. Hullerne kan være runde eller aflange og skal have en indbyrdes afstand og minimum dimensioner der sikrer fuld dræning/ventilering. Min. dimensioner for drænhuller skal være:

Ø8mm, og aflange huller eller spalter min. 5mm x 20mm.

Andre lige så velfungerende løsninger kan godkendes i h.t. pkt. 0.0.

2.6 Fastgørelse af glaslister.
Glaslister skal fastgøres omhyggeligt og så stabilt, at forekommende bevægelser i konstruktionen ikke nedsætter fugematerialets tætnende funktion. Vedfastgørelse af trælister må den indbyrdes afstand mellem fastholdelsespunkterne ikke overstige 150 mm og afstanden fra ender ikke overstige 50 mm.2.7 Glaslister af andre materialer end træ kan anvendes, når nævnte funktioner og krav tilgodeses.

2.8 Placering
Almindeligvis anvendes glaslister placeret udvendig. Indvendige glaslister kan godkendes, når forskrifter iøvrigt følges.