Skip to the content

HR Partner

Stilling slået op 7/10 2021

HR Partner
Opbygning og drift af HR-funktionen

Glaseksperten har en unik og markant markedsposition i Skandinavien og er kendt for at levere danskproduceret glas med kvalitet i verdensklasse. Virksomheden har i de seneste 2-3 år været i en massiv vækstfase, hvor mange nye medarbejdere er kommet til – såvel timelønnede som funktionærer. Og for at sikre den fortsatte vækst er der et strategisk ønske om at styrke funktionsområdet indenfor HR for at skabe endnu mere fokus på trivsel, sikre fastholdelse og ikke mindst evne at tiltrække de rette og nødvendige kompetencer til virksomheden. Funktionen er nyoprettet med reference til salgs-/vicedirektør.

Ansvar for hele HR-værdikæden
Du får ansvar for hele paletten af HR-aktiviteter i business unit Glaseksperten, hvor du skal opbygge og drive HR-funktionen og derigennem støtte op om udviklingen af Glaseksperten som en fortsat attraktiv arbejdsplads.

  • Dine primære opgaver er:Rekruttering, såvel timelønnede som funktionærer
  • Udarbejde kontrakter og herunder håndtering af overenskomst samt driftsspørgsmål ifm. overenskomster
  • Onboarding og offboarding
  • Diverse ledersparring
  • Udarbejde politikker (GDPR), templates og strukturer indenfor fagområdet
  • Diverse målinger, samt analyse af medarbejderdata og herudfra sparre med ledere omkring mulige afledte handlinger
  • Videreudvikle og drive processer omkring ansættelser, udvikling og afvikling af medarbejdere
  • Sikre rette HR-system/platform samt vedligeholdelse af dette
  • Kompetence-mapping
  • Igangsætning og opfølgning på MUS

Robust, selvkørende og kan tage ansvar
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men kunne fx være HD(O), cand.merc.(jur.) eller anden relevant uddannelse. Du har minimum fem års erfaring fra en tilsvarende funktion, gerne fra produktionsvirksomhed, og det er en fordel, hvis du har erfaring med implementering af MUS samt indsigt i HR-jura. Derudover forventer vi, at du har erfaring med overenskomster, GDPR, employer branding samt med at anvende diverse data og på den baggrund definere nødvendige og mulige initiativer.

Som person er du robust, selvkørende og kan tage ansvar og sætte retning for HR-området, ligesom du har modet til at udfordre og handle på input fra både ledere og medarbejdere. Du arbejder struktureret med fokus på, at ingen bolde tabes – heller ikke når der er travlt, og med en pragmatisk tilgang til udvikling af HR-funktionen forstår du at balancere processer/kvalitet med fremdrift/resultater. Din evne til at møde andre med tiltro og respekt, uanset baggrund og rolle, gør dig til et naturligt omdrejningspunkt for alt, der vedrører HR. Andre oplever dig som en relationsstærk og dygtig kommunikator, der evner at skabe tydelighed omkring HR’s rolle med en god fornemmelse for, hvornår der skal træffes hurtige beslutninger, og hvornår der er behov for at konsultere baglandet.

Spændende karriere hos en af Europas stærkeste producenter
I rollen som HR Partner er du i høj grad med til at forme fremtiden for eget område og derigennem danne grundlag for en spændende karriere hos en af Europas stærkeste producenter inden for sit felt. Du bliver en del af en meget dynamisk hverdag, hvor man stiller krav til hinanden og sig selv. Derudover bliver du en del af en af landsdelens mest toneangivende virksomheder, hvor passionerede medarbejdere hver dag har fokus på at optimere hele værdikæden, og hvor præcis din funktion kommer til at spille en fremtidig afgørende rolle.

 

Arbejdssted: Hjørring

Ansøgningsfrist: Snarest muligt.

Kontakt Comentor: +45 28 99 84 19

Lars Pertou Vestergaard
Director & Co-owner

Læs mere og søg stillingen her

Lad os skabe resultater sammen

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige glasløsning til netop dit projekt.