Fastgørelse og fugning - generelt

En korrekt montering er væsentlig i relation til elementernes funktion og levetid. Derfor bør arbejdet udføres af fagfolk med erfaring i montering af vinduer og yderdøre.

De efterfølgende anvisninger behandler nogle hovedpunkter vedrørende monteringsarbejdet, men ikke alle detailforhold, som kan være af betydning i forbindelse med monteringen.

Ved leveringen vil ruder normalt være monteret i elementerne, men f.eks. ved ”faste karme” skal ruderne oftest isættes efter elementernes montering. Denne rudemontering skal foretages i overensstemmelse med den monteringsanvisning, der foreligger fra Glasindustrien (GS). Ved selve elementmonteringen vil det for de fleste elementtyper være hensigtsmæssigt at aftage vindues-dørrammen under den første del af arbejdet med karmmonteringen.
 

Montering af døre

Karmen placeres normalt i ”murhullet” med ensartet fugebredde ved side- og overkarm under hensyntagen til bundkarmens niveau i forhold til sålbænk/gulvplan.

Den fri afstand (fugebredden) mellem karm og omgivende ”murværk” bør normalt være ca. 12 mm.

I hængselsiden skal karmen være i lod på både bred- og smalside. Karmen skal i øvrigt justeres og fastholdes, så der opnås korrekt anslag og den foreskrevne luft hele vejen mellem ramme og karm.

 

Brugervejledning

Gældende dansk udgave (pdf):
Gældende dansk udgave er revideret og godkendt pr 01.01.16.

Save