Skip to the content

Vi tager socialt ansvar

Medarbejderne er Glasekspertens vigtigste ressource, og det er helt afgørende for os, at vores medarbejdere trives. Vi arbejder systematisk med at sikre et godt arbejdsmiljø, og vi tolererer ikke diskrimination. Alle skal føles sig velkomne uanset religion, køn, alder, seksuel orientering, uddannelse eller andre forhold.

 

Vores stærkeste ressource

Vores medarbejdere er den vigtigste bærende kraft, når det gælder om at få virksomheden til at fungere og præstere optimalt i hverdagen. Vi skal motivere vores medarbejdere til at kunne udføre deres arbejde på en social, sikker og ansvarlig måde.

Vi tolererer ikke diskrimination af nogen art, hvilket betyder vi integrerer medarbejdere i virksomheden uanset køn, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social oprindelse, eller alder. Vi rummer mange forskellige typer medarbejdere, og gør meget ud af at se kompetencen i den enkelte medarbejder for at udnytte potentialet bedst muligt fremfor at fokusere på nationalitet, social status og uddannelse.

Del af Ungegarantien

Glaseksperten er en del af Ungegarantien. Det er vi meget stolte af, og vi ser frem til at tage vores del af ansvaret.

Ungegarantien betyder, at vi garanterer, at vi vil hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge deres positive destination. Det betyder, at hvis vi ikke selv har mulighed for at tilbyde den unge job, praktik eller læreplads, så forpligter vi os til at guide den unge videre til en anden aktør i Ungegarantien. Det kan være en virksomhed i eget netværk, en virksomhedskonsulent fra jobcentret, en praktikkoordinator fra skolen eller en helt fjerde part.

Lad os skabe resultater sammen

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige glasløsning til netop dit projekt.