Skip to the content

Glasindustriens vejledninger

Glaseksperten er medlem af Glasindustrien. Glasindustrien i Danmark er en aktiv industriorganisation for producenter, forædlere og distributører af glas på det danske marked. På Glasindustriens hjemmeside kan man finde standarder og vejledninger omkring forskellige glasforhold og konstruktioner. Standarderne er behandlet og beskrevet på dansk i vejledninger udarbejdet af Glasindustrien www.glasindustrien.dk

Glasindustriens anbefalinger bør altid følges, med mindre du på anden vis kan dokumentere, at den aktuelle konstruktion er i overensstemmelse med gældende standarder og retningslinjer.

I tvivlstilfælde er du velkommen til at kontakte Glaseksperten for afklaring af gældende retningslinjer. Bemærk at vores anbefalinger og vejledninger er vejledende.

Det aktuelle glas og glasdimension skal altid vurderes og dimensioneres af ingeniør eller fagmand på baggrund af de faktiske forhold, herunder belastninger i henhold gældende Eurocode standarder.

 

Glasindustriens vejledninger

Glasværn

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2811/glasvaern_04_2008_cplusw.pdf

Lamineret glas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2817/lamineret_glas_01_2016_cplusw.pdf

Lamineret glas mange varianter

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2919/lamineret_glas_mange_varianter_08_2018_cplusw.pdf

Delaminering - tiltag mod delaminering i lamineret bygningsglas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2832/delaminering-test.pdf

Termisk hærdet glas jan. 2016

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2824/termisk_haerdet_glas_01_2016_cplusw.pdf

Brandbeskyttende glas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2956/brandbeskyttende_glas_12_2019-preview.jpg

Fuldglasvægge

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2806/fuldglasvaegge_03_2019_cplusw.pdf

Kort og godt om glas og termoruder

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2816/kort_og_godt_om_termoruder_2016-_cplusw.pdf

Termoruders visuelle kvalitet

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2825/termoruders-visuelle-kvalitet_cplusw.pdf

Glasbeskrivelser - eksempler på beskrivelser af termoruder og enkeltglas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2808/glasbeskrivelser_08_2018_cplusw.pdf

Glastag

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2810/glastag_08_2018_cplusw.pdf

Gulvglas - glas til at gå på

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2812/gulvglas_04_2018_cplusw.pdf

Glas til elevatorer

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2955/glas-til-elevatorer_gs_juni_2019-preview.jpg

Sikringsglas i privatboliger - indbrudssikring

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2821/sikringsglas_privat_08_2018_cplusw.pdf

Sikringsglas - hærværk, indbrud og skud august 2018

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2822/sikringsglas_vejledning_08_2018_cplusw.pdf

Indeklima og glas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2814/indeklima_og_glas_08_2018_cplusw.pdf

Kondens på glas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2815/kondens_paa_glas_01_2016_cplusw.pdf

Mærkning af bygnmingsglas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2819/maerkning_af_bygningsglas_08_2018_cplusw.pdf

Glassikre miljøer - Boligen

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2809/glassikre_miljoeer_04_2018_cplusw.pdf

Mærker på glasflader efter sugekopper

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2823/sugekop_maerker_09_2017_cplusw.pdf

Rengøring - ridser i glas

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2820/reng_af_glas_ridser_i_glas_01_2016_cplusw.pdf

Glasdimensioneringstabel september 2011

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2942/termoruder-dimensioneringstabel.pdf

Monteringsanvisningen 2011

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/montering/monteringsanvisningen-2011/

Håndtering af glas og termoruder på byggepladsen

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2813/haandtering-af-termoruder_cplusw.pdf

Glasindustrien udskiftningstabel 2016

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2826/udskiftningstabel_2016_cplusw.pdf

Sikkerhedsglas BR18. april 2018

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/2098/br18-sikkerhedsglas-vejledning-april18.pdf

Sikkerhedsglas - offentlige bygninger

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/3190/gi-sikkerhedsglas-offentligt-jan21-1.jpg

Sikkerhedsglas - boliger

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/media/3189/gi-sikkerhedsglas-bolig-cplusw.jpg

Udgåede publikationer

Eksternt web link - https://www.glasindustrien.dk/tidligere-og-udgaaede-publikationer/

Dokumentation for medlemskab

Medlemsbevis

Download beviset

Lad os skabe resultater sammen

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige glasløsning til netop dit projekt.