Skip to the content

Sikkerheds- og sikringsglas

Sikring af mennesker og bygninger

Sikkerheds- og sikringsglas anvendes til at beskytte og sikre personer, hvorimod sikringsglas har til formål at beskytte mod indbrud og tilsvarende handlinger. Med sikkerheds- og sikringsglas kan du lade dagslyset komme ind uden at give afkald på personsikkerhed eller sikring af personer og værdier.

3 typer sikkerheds- og sikringsglas

 

  1. Hærdet glas går i mange små uskarpe stykker, hvis glasset smadres.
  2. Lamineret glas holdes sammen, selvom glasset smadres.
  3. Hærdet lamineret glas - en kombination af de to typer.
Sikkerhedsglas

Sikkerhedsglas anvendes til at beskytte personer. Glasset har enten en større styrke end almindeligt glas og går i mange små, uskarpe stykker, hvis det smadres, eller også holdes glasset sammen af en folie, selvom det går i stykker. 

Hærdet glas går i små, ikke skarpe stykker, hvis det smadres. Glas, der skal hærdes, opvarmes til ca. 750 grader, så det bliver mindre stift. Derefter bliver glasset "chokafkølet". Den hurtige afkøling betyder, at der opstår spændinger i glasset, hvilket gør det så stærkt, at det tåler mere end ”almindeligt” glas. Hærdet glas går i utallige småstykker, hvis det smadres, men skårene er ikke skarpe. Hærdet glas har en styrke, der er 3-5 gange større end almindeligt glas i samme tykkelse. Læs mere om vores Hærder her

Lamineret glas består af mindst to lag glas, der er "klæbet" sammen med en folie i midten. Folien fastholder glasset, hvis det smadres. ”Sandwichen” bestående af glas og folie opvarmes under tryk, så eventuel luft presses ud, og materialerne smelter sammen. Man kan lægge flere lag glas sammen, hvis man ønsker større styrke i glasset. Lamineringen bevirker, at hele glasset er mere holdbart. Går glasset i stykker, holder det formen og glasskårene vil sidde fast på folien. Læs mere om folietyper her.

Glas kan også være både hærdet og lamineret og dermed have egenskaber fra det hærdede og det laminerede glas.

Det sker ved, at mindst to hærdede glas lamineres sammen. På den måde skabes et endnu mere stærkt glas, hvor skårene bliver ved med at hænge sammen, selvom glasset bliver smadret.

Læs mere om hærdet lamineret glas.

Hærdet eller lamineret glas bruges ofte til spejl, badeværelsesglasglasvæggeglashylder og glasdøre.

Hærdet lamineret glas anvendes primært til ud- og indvendige glasværn, glasdøre, glaspartier, fritstående glasvægge, glastage og til glasgulve.

Sikringsglas

Sikringsglas bruges til at hindre f.eks. hærværk og indbrud. Når der stilles krav til sikringsklasse, kræves der altid lamineret glas, som i enkelte tilfælde desuden kan være hærdet.

Lamineret sikringsglas har som funktion at hindre eller forsinke gennemtrængning - ved ulykkestilfælde og eventuelle kriminelle handlinger. Modstandsevnen i det laminerede glas afgøres dels af tykkelsen på glas og folie, dels af hvor mange lag glas og folier som anvendes.

P5A glastype vælges for at forhindre eller forsinke gennemtrængning, for eksempel for at beskytte mod faldskader, nedfaldende glas, hærværk og trykbelastninger.

P6B, P7B og P8B er multilamineret glas, der giver samme grad af sikring som lamineret glas, men på et højere brudstyrkeniveau. Gennemtrængning forhindres eller forsinkes væsentligt, selv ved meget kraftfulde og velplanlagte angreb. Derfor anvendes det først og fremmest som sikring mod indbrud.

Tykkelse Sikringsklasse Testkriterie
10,28 mm P5A 3x3 fald fra 900 cm højde
16 mm P6B 30-50 øksehug
21 mm P7B 51-70 øksehug
23 mm P8B +71 øksehug
Sikringsområde Modstandsklasse
Hærværk P5A
Smash and grab P4A-P5A

 

Indtrængen Modstandsklasse
Religiøse bevægelser P6B
Mediavirksomheder P7B - P8B
Luftfartsselskaber P7B - P8B
Internationale virksomheder P7B - P8B
Politiske organisationer P2A - BR7
Ambassader P2A - BR7

 

Flugt/rømning Modstandsklasse
Psykiatriske institutioner P6B - P8B
Fængsler (særlige regler) P8B

 

Indbrud Modstandsklasse
Døre og vinduer P5A - P6B
Afsidesliggende huse P5A
Eksklusive huse, feriehuse P5A - P6B
Lagerbygninger P6B
Fotohandlere P6B
Audio- og videoforhandlere P6B
Apoteker P7B
Datacentraler P7B
Antikvitetshandlere P6B - P8B
Museer P6B - P8B
Kunstgallerier P6B - P8B
Buntmagere og guldsmede P8B
Elkraftstationer P6B - P8B

 

Kilde: glasindustien.dk

Hærdet lamineret glas

Hærdet lamineret glas er et sikkerhedsglas, som har de bedste egenskaber  både styrke og sikkerhed.

Lad udsigten gå til kant

Her skal du være ekstra opmærksom på personsikkerhed og effektiv sikring mod nedstyrtning.

Lad os skabe resultater sammen

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige glasløsning til netop dit projekt.