Skip to the content

Retningslinjer og information ved Corona

På statsministerens pressemøde d. 5/11-2020 blev der indført en lang række yderligere restriktioner i 7 nordjyske kommuner under henvisning til øget/ændret Corona smitterisiko i netop disse områder.

Hos Glaseksperten har vi på den baggrund yderligere skærpet de allerede indførte tiltag, men samtidig indført yderligere tiltag for at minimere enhver risiko.

Vi producerer og leverer fortsat – også ud af Hjørring kommune. Det sker under de vilkår som Dansk Industri anbefaler. De chauffører som leverer for os vil bære mundbind, men ønsker man selv at aflæsse, så chaufføren ikke er i nogen fysisk kontakt med jer, da er det muligt ved forudgående kontakt til vores logistikafdeling eller internt salg.

Vores eksterne sælgere, som ikke har bopæl i nogle af de 7 nævnte kommuner, vil fortsat kunne besøge kunder hvis kunderne ønsker det – og ellers er de tilgængelig på telefon, mail, Teams.

Vores interne salgsafdeling vil fortsat være i funktion, så kontakten hertil også kan opretholdes for vores kunder.

Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte internt salg, sin lokale salgskonsulent eller salgsdirektør Jess Gregersen.

 

Dear Customer

At the Prime Minsiter’s press conference on 5th November 2020, a large number of additional restrictions were introduced in 7 North Jutland municipalities with reference to increased / changed Corona infection risk in these areas.

On that basis, Glaseksperten have further tightened the already introduced measures, but at the same time introduced further measures to minimize any risk.

We will continue to produce and deliver – also out of Hjørring municipality. This takes place under the conditions recommended by Danish Industry. The drivers who deliver will wear bandages, but if you want to unload yourself, so that the driver is not in any physical contact with you, then this is possible by prior contact to our logistics department or internal sales.

Our external sales team, who are not resident in any of the 7 municipalities, will continue to be able to visit customers if the customer so wish – and otherwise they are available by phone, email, Teams.

Our internal sales department will continue to function, so contact can be maintained with our customers.

If you have any further questions, please don’t hesitate to contact internal sales, your local sales consultant or CSO Jess Gregersen.

Lad os skabe resultater sammen

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige glasløsning til netop dit projekt.