Skip to the content

QHSE Manager

Stilling slået op 19/3 2021

Solid erfaring med ISO 9001

Glaseksperten har som noget nyt samlet kvalitet og miljø i samme stilling. Med det nye tiltag ønsker man at skabe optimale betingelser for, at den fremtidige funktionsansvarlige kan forme sin egen stilling og sikre synergier på tværs af virksomheden. Der er således mulighed for betydelig faglig udvikling i opgaven med at opbygge en helt ny QHSE strategi fra start til slut samt sikre, at virksomheden bliver ISO certificeret. Du får reference til Supply Chain Manager og bliver en del et nyt stærkt ledelsesteam.

Ansvarlig for opbygning af QHSE funktion

Som QHSE Manager bliver det dit ansvar at opbygge QHSE funktionen i tæt samspil med den øvrige ledergruppe. Du skal desuden sikre, at interessenter såvel eksternt som internt bliver involveret rettidigt.

Dine primære opgaver er:

 • Lede og opretholde overholdelsen af ISO-standarder og herunder drive audit internt som eksternt
 • Sikre at kvalitetsstyringssystemet til stadighed er ajourført, herunder struktur, processer og skabeloner
 • Overordnet ansvar for NCR-behandling og korrigerende handlinger
 • Udvikling, drift og vedligehold af certificeringer
 • Sikre vedtagelse af QHSE-politikker og at procedurer og instruktioner vedligeholdes
 • Sikre at operationelle kvalitetstiltag gennemføres, ex. via Kaizen, tavlemøder m.v.
 • Udvikle og træne kompetencer, der understøtter QHSE forståelsen i organisationen
 • Være rådgiver i alle kvalitetsmæssige spørgsmål
 • Håndtering af reklamationer og udarbejde kundespecifik dokumentation
 • Involvering i virksomhedens ”sustainability journey”
 • Arbejdsmiljø, herunder sikre at den årlige plan for diverse interne audits bliver udarbejdet
 • Ansvarlig for at miljøledelsessystemet altid er ajourført
 • Identifikation af mulige miljøprojekter og indberetning til lokale miljømyndigheder

For at opnå succes i funktionen skal du sikre fremdrift på de definerede KPI’er og senest 9 måneder efter ansættelse have gennemført ISO certificering af virksomheden. Du skal bevise, at du kan drive processer, overholde egne deadlines og endelig igangsætte initiativer, som minimerer spild og kassation.

5-10 års erfaring med kvalitetsprocesser- og kontrol

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men formentlig i teknisk retning som eksempelvis maskinmester eller ingeniør. Vigtigst er, at du har solid erfaring med ISO 9001 og har gennemført certificering som projektejer minimum én gang. Derudover har du 5-10 års erfaring med kvalitetsprocesser- og kontrol, arbejdsmiljø, sikkerhed og risikovurdering i en produktionsvirksomhed. Har du erfaring med statistik, og herunder erhvervet en Lean Six Sigma uddannelse, vil det være en klar fordel. Din faglige tyngde giver dig forudsætningerne for at projektlede i en tværorganisatorisk kontekst, og med en dataorienteret tilgang sikrer du den rette beslutningsstøtte til ledelsen. Du er vant til at kommunikere med kunder – også på engelsk, samt oplære og træne medarbejdere. Dokumentation og indberetning til offentlige myndigheder er en naturlig del af dagligdagen for dig, herunder behandling af klager og afvigelser i relation til miljø.

Du bliver en del af et team, hvor man tager sin rolle og er sit ansvar bevidst. Generelt er der en grundholdning til, at ved jeg det ikke, så kan jeg finde ud af det, som er basis for, at du lykkes med at bide dig fast. Arbejdsmæssigt sætter du høje standarder og formår at tage svære beslutninger. Med et stærkt ønske om at drive og skabe resultater på kort og mellemlangt sigt har du en vedholdende tilgang til måden, arbejdet tilrettelægges på. Andre oplever dig som en inkluderende og robust person, og man ikke er i tvivl om, hvad du mener og står for. At være en socialt involverende kollega, som kan sætte sig i andres sted, er en selvfølge for dig, da du er nysgerrig og åben anlagt.

Unik mulighed for at forme egen funktion

Du bliver en del af en højteknologisk virksomhed, som fokuserer på at udvikle sig til at udnytte sit fulde potentiale. Glaseksperten er Hjørrings største privatejede virksomhed og har en dedikeret og udviklingsorienteret ejerkreds, hvor sammenholdet og kulturen er med til at skabe en socialt attraktiv arbejdsplads med gode ambassadører. Alt i alt en god stabil arbejdsplads. Du skal trives med at være i en organisation, som ønsker at udvikle sig, og medvirke aktivt til at skabe en vej gennem processer og strukturer i et miljø uden stive rammer og retningslinjer. Du får en unik mulighed for at forme egen funktion og træffe beslutninger, ligesom du får meget frie rammer, hvis du kan argumentere for din sag.

Arbejdssted: Hjørring

Ansøgningsfrist: Snarest muligt.

Kontakt Comentor: +45 26 42 00 00

Jakob Møller Hansen
Headhunter/ CEO

Mette Kellberg Jensen
Head of Research

Læs mere og søg stillingen her

Lad os skabe resultater sammen

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige glasløsning til netop dit projekt.