Skip to the content

Ekstraordinær information

Gassituationen i Europa og konsekvenser.

Der har i den senere tid været stor usikkerhed omkring gasleverancerne fra Rusland til Europa.

Med effekt fra onsdag den 27. juli står det nu klart, at Rusland igen har reduceret gasforsyningen via gasledningen Nord Stream 1, og dermed leveres der nu blot ca. 20% af den maksimale kapacitet fra Rusland.

Dette rammer i særdeleshed Tyskland hårdt, da Tyskland er blandt de europæiske lande, som er mest afhængig af den russiske gas. Med de primære floatværker baseret i Tyskland, og med deres absolutte afhængighed af gas, så får denne reduktion en omgående effekt.

Dette betyder i praksis, at prisen på gas lige nu stiger markant til et hidtil uset niveau, og dette må vi nødvendigvis reagere på. Derfor øges vores miljø-/energitillæg med 9% med effekt allerede fra den 1. august 2022.

Dette gælder for alle ordrer, som ikke er ordrebekræftet - og således også for afgivne tilbud (jfr. Glasekspertens alm. Salgs-/leveringsbetingelser punkt 6.1).

Vi er bevidste om, at dette er en markant stigning med et meget kort varsel, men der er som beskrevet tale om en helt ekstraordinær situation, hvilket gør, at vi er nødsaget til at se bort fra eventuelle aftalte varslinger jfr. Glasekspertens alm. Salgs-/leveringsbetingelse punkt 12.1. Vi vil fremadrettet på månedsbasis orientere om det aktuelle miljø-/energitillæg ultimo måneden på vores hjemmeside og ikke udsende deciderede varsler, da hele energisituationen p.t. er så volatil.

Hvad angår forsyningssikkerhed, så har vi p.t. ikke nogen konkrete informationer, men vi vil orientere på vores hjemmeside når/hvis der er relevant information at viderebringe.

Vi beklager naturligvis de gener, som en så kort varslet stigning måtte give.

 

Extraordinary information: Gas situation in Europe and consequences

The severe uncertainty about the gas situation in Europe continues, and now Russia has reduced the supply through the Nord Stream 1 pipeline to a level of only approximately 20% of maximum by Wednesday 27th July.

This is impacting especially Germany and the German float suppliers as they are very dependent on the Russian gas. As a consequence of this situation the gas prices are increasing to unseen levels, and we need to react by increasing our Energy surcharge by 9% by 1st Aug., 2022.

This applies for orders not yet confirmed, hence also for offers not confirmed (Glaseksperten Sales-/Delivery terms paragraph 6.1).

We are aware that it’s a short notice, however the situation is extraordinary and must be handled as such (Glaseksperten Sales-/delivery terms paragraph 12.1). We will from here on monthly basis inform about the current energy surcharge on our website and not in direct mails, as the energy situation right now is so volatile.

When it comes to certainty of supply, we have no specific information but we will keep you informed at our website.

We apologize for any inconvenience this may cause.


Med venlig hilsen/Best regards
Glaseksperten A/S

Jess Gregersen

 

Lad os skabe resultater sammen

Vi er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige glasløsning til netop dit projekt.