5 års garanti
- selv ved montering med frie kanter

Din tryghed og tilfredshed med vores produkter er vigtig for os, derfor tilbyder vi en 5 års garanti mod delaminering på løsninger med Saflex® Structural. Selv ved montering med frit eksponerede kanter.

Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med Glasindustriens vejledninger dog med frit eksponerede kanter og profil-/beslagleverandørens anvisninger.

Garantien dækker alene levering af nye glas og er kun gældende for glas, som måtte være berørt af en misfarvning eller delaminering. Minimum 15 % af den samlede leverance skal være berørt af enten misfarvning 
eller delaminering. 

Garantien dækker eventuelle uregelmæssigheder dog undtaget det, som er tilladt i henhold til produktstandardens tolerancer (se datablad for lamineret glas fra Glasindustrien).

Garantien gælder fra 3 mm inde på glasset fra kanten, og samme forhold gør sig gældende for hulboringer. Dette jf. produktstandarder for lamineret glas.